Mi poštujemo vašu privatnost i posvećeni smo njenom čuvanju. Iz tog razloga smo i usvojili ovu polisu privatnosti. Ova polisa privatnosti vam stavlja do znanja kako se vaši lični podaci obrađuju i koriste. Obećavamo da ćemo preduzimati korake ka korišćenju vaših ličnih podataka samo na način koji je kompatibilan sa ovom polisom privatnosti. Ove polise imaju efekta samo na web stranice, biltene, diskusione liste i liste obaveštavanja koje poseduje i pokreće DEL Systems. Ove teme obrađuje Polisa privatnosti:

Svaki računar priključen na Internet dobija ime domena i niz brojeva, koji služe kao adresa Internet protokola tog kompjutera (IP adresa). Kada posetilac zatraži stranicu bilo kog web sajta u okviru DEL Systems-a, naši web serveri automatski prepoznaju ime domena i IP adresu tog posetioca. Ime domena i IP adresa ne otkrivaju ništa lično o vama izuzev IP adrese sa koje ste pristupili sajtu. Ove informacije koristimo za prikupljane podataka o ukupnom prometu, i da istražimo zloupotrebu DEL Systems-a, njegove korisnike ili da bi sarađivali sa organima reda i zakona. Ne prikupljamo i ne vrednujemo ove podatke za određene pojedince. Naši serveri ne beleže automatski e-mail adrese posetilaca.
Kolačić je mali delić podataka koji se šalju na Vaš internet pretraživač sa web servera i skladište na hard disk vašeg računara. Kolačić ne može pročitati podatke sa hard diska vašeg računara ili pročitati druge kolačiće koji su stigli sa drugih web sajtova. Kolačići ne štete vašem sistemu. Mi koristimo kolačiće da bi identifikovali koje delove DEL Systems-ove mreže koristite i prilagođavate, tako da su prilikom sledeće posete ove stranice brže dostupne. Naši oglašivači mogu takođe koristiti kolačiće da bi dokučili koliko puta ste videli oglas. Naši oglašivači i mi možemo takođe koristiti kolačiće da bi bolje personalizovali sadržaj, reklame i promocije koje vidite na našim sajtovima. Možete izabrati da li da prihvatite kolačiće podešavanjem vašeg Internet pretraživača. Možete resetovati pretraživač da odbije sve kolačiće, ili da vam pokaže kada vam šalju kolačiće. Ako izaberete da ne prihvatite kolačiće, vaš ugođaj na našem i drugim sajtovima može biti umanjen i pojedine opcije neće raditi kako treba.
DEL Systems nudi pristup pojedinim uslugama koje zahtevaju registraciju. Možemo koristiti vaše registracione kontaktne informacije da bi vam poslali obaveštenje o DEL Systems-ovim proizvodima i uslugama putem elektronske ili obične pošte. Takođe možemo deliti takve informacije sa našim klijentima. Naši klijenti vam mogu poslati promotivni materijal u vezi sa uslugama za koje ste se registrovali. Takođe možemo koristiti vašu IP adresu interno i deliti je sa trećim licima.

Takođe možemo zahtevati vašu e-mail ili poštansku adresu u svrhu anketa ili da bi vam obezbedili dodatne usluge (kao na primer pretplate na e-mail biltene, obaveštenja ili informacije o konferencijama ili sajmovima). Kada god budemo zahtevali od posetioca da se identifikuje, jasno ćemo naglasiti svrhu identifikacije pre nego što je zatražimo. Mi podržavamo poslovnu politiku bez SPAM-a, što znači da ne prodajemo, iznajmljujemo ili drugačije izdajemo vašu e-mail adresu trećim licima bez vašeg pristanka ili po odrednicama ove polise.

Ponekad vam možemo poslati poruke koje najavljuju nove proizvode ili usluge DEL Systems-a. Izuzev toga, DEL Systems vam neće slati e-mail koji ne želite da primite. Ako odlučite da vašu poštansku adresu učinite dostupnu putem Interneta, možete dobiti pisma od drugih kompanija.

Kada se registrujete za nadmetanje ili drugu promociju, zatražićemo vaše ime, adresu, e-mail adresu kako bi rukovodili takmičenjem i obavestili pobednike.

Kada koristite usluge naših saradnika ili trećih lica u okviru DEL Systems-a, vaši podaci mogu biti prosleđeni saradniku ili trećem licu u okviru DEL Systems-a, i njihovo korišćenje tih podataka je podložno njihovim polisama privatnosti.

Kada nešto kupujete od DEL Systems-a, mi i treće lice sa kojim poslujemo moramo da znamo vaše ime, adresu elektronske i civilne pošte, broj kreditne kartice i datum njenog isteka. Ovo omogućuje nama i trećim licima sa kojim poslujemo da obradimo i ispunimo vašu porudžbinu i obavestimo vas o njenom statusu. Ove informacije takođe mogu poslužiti da bi vas obavestili o sličnim proizvodima i uslugama. Podaci o kreditnoj kartici i adrese neće biti razmenjivane ili prodavane trećim licima bez vaše dozvole u bilo koju svrhu, izuzev po odrednicama ove polise.

Pojedine mogućnosti DEL Systems mreže sadrže osobine koje čuvaju ovakve informacije koristeći industrijski SSL standard šifrovanja. SSL kodira informacije koje se šalju između vas i servera čineći ih nečitljivim svakome ko pokuša da ih presretne. Ostale DEL Systems mogućnosti ne koriste SSL i ne nude siguran šifrovan način protoka informacija.

Trudimo se da postavimo link za ovu polisu privatnosti na svakoj stranici koja dovodi do ovakvih situacija.

DEL Systems će otkriti lične podatke i/ili IP adresu ako to zahteva zakon ili u uverenju iz dobre volje da je takav postupak neophodan radi:

• Saradnje na istrazi o nezakonitim aktivnostima, po ukazu zakona ili u okviru legalnih procesa u okviru DEL Systems-a,

• Zaštite i odbrane vlasničkih prava DEL Systems-a, sajtova i druge imovine ili posetilaca DEL Systems sajtova i druge imovine,

• Identifikacije osoba koje krše zakon, DEL Systems-ova obaveštenja i ugovore, prava trećih lica , ili na drugi način nelegalno koriste DEL Systems ili njegovu imovinu,

• Ispunjavanja želje ili naredbe korisnika.

DEL Systems koristi razumne mere opreza da bi sačuvao informacije i njihovu sigurnost. DEL Systems zadržava pravo da prebaci sve ove informacije u slučaju prodaje kompletne ili dela imovine DEL Systems-a. Takođe, nismo odgovorni za narušavanje sigurnosti ili postupke trećih lica koja dobijaju informacije. Nismo odgovorni za polise privatnosti tih trećih lica ili o tome kako postupaju sa informacijama o njihovim korisnicima.

DEL Systems sadrži mnogo linkova ka web sajtovima trećih lica. DEL Systems takođe sadrži oglase trećih lica i nije odgovoran za njihove postupke u vezi privatnosti ili sadržaj njihovih web sajtova ili oglasa. DEL Systems ne deli individualne lične podatke koje mu dostavite sa trećim licima čiji linkovi se nalaze na DEL Systems-u, izuzev ako nije drugačije određeno u ovoj polisi, iako DEL Systems može deliti uopštene podatke sa takvim trećim licima (na primer koliko ljudi koristi naš sajt). Molimo vas proverite na takvim sajtovima kakva je njihova politika privatnosti.

Imajte na umu da uvek kada dobrovoljno izložite vaše lične podatke preko Interneta - naprimer preko e-mail-a, diskusionih listi ili na drugi način - te informacije mogu biti prikupljene i korišćene od strane drugih. Ukratko, ako vaše informacije izložite preko Interneta one su dostupne javnosti, i možete primiti neželjene poruke od drugih lica.

Na kraju, vi ste lično odgovorni za održavanje tajnosti vaših ličnih informacija. Molimo vas budite pažljivi i odgovorni kada god ste na Internetu.

Korišćenjem DEL Systems-ovih usluga, pristajete na prikupljanje i upotrebu informacija od strane DEL Systems-a kao što je izneto u ovoj polisi. Ako odlučimo da izmenimo polisu privatnosti, unećemo izmene u ovaj dokument tako da ste uvek svesni o informacijama koje prikupljamo, kako ih koristimo, i pod kojim okolnostima ih otkrivamo.
Ako imate pitanja u vezi ove polise, slobodno nas kontaktirajte.